šv. Mišios vyksta ribotam skaičiui žmonių, tačiau užsakius savo intenciją galima dalyvauti kiti pririsijungti internetu (norint reikia paprašyti kad transliacija būtų įjungta)

Bažnyčia yra atidaryta visą dieną asmeninei maldai bei susitarus išpažinčiai ir komunijai;

Naujas pamaldu laikas

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Parapijos tarybos, aktyvo sekantis susirinkimas vyks, kada taryba ir aktyvas sugebės susirinkti, ir laiką suderins su klebonų.

Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją:

https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug