Naujas pamaldu laikas

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Parapijos tarybos, aktyvo sekantis susirinkimas vyks, kada taryba ir aktyvas sugebės susirinkti, ir laiką suderins su klebonų.

Primename, jog dalyvaujantys šv. Mišiose bažnyčioje: Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Tad bus jungiamas lauko įgarsinimas sekmadieniais.  Taip pat karantino metų vyks Mišios šeštadieniais vakare Miroslave 18.00 ir tai yra sekmadienio liturgija. Tad prašome paplanuoti ir pasiskirti skirtingu laikų , ateinant  šeštadienį, kad sekmadieni ateitu kiti ir būtu išsaugomi saugumo reikalavimai.

P.S. Dėl esamos situacijos Komunijos pasiruošimo susitikimai nevyks lapkričio mėn. Veliau susitikus su tėvais bus nuspręsta kaip darysime pasiruošimą.