Mieli bičiuliai, jau nuo gegužės 10 d. laukiame jūsų mūsų bažnyčioje.

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai tarėsi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

  • nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;
  • Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;
  • dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.

Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

Pirmos Komunijos bei Sutvirtinimo vaikai yra kviečiami susitarus atsiskaityti ir pabaigti teorinį pasiruošymą. (Dėl atvykimo reikia susitarti su klebonu)

Gegužės 24 d. po 9.00 val. Mišių kviečiami I Komunijos tėvai susitikimui aptarti ir nuspręsti kada ir kaip vyks vaikų Komunija.

Nuo birželio 1 iki 8 oktava maldų už gyvuosius ir mirusius tėvus, intencijos rašomos bažnyčios gale;