Šiokiadienį šv. Mišios 17.00 val. jei bus užsakytos;

Šeštadieniais šv. Mišios nuolat 12.00 val.

Sekmadienį šv. Mišios vyks 10.30 val.;

Intencijos yra skelbiamos interneto svetainei ir skelbimų lentoje jei bus iš anksto užsakytos; Prašome iš anksto planuoti  šv. Mišias;

(Dėl mažo skaičiaus intencijų nėra parapijoje Sudėtinių šv. Mišių)

Vėlinių diena šv. Mišios Miroslavo bažnyčioje 8.30;  Santaikos bažnyčioje 10.30 su procesija į kapinės ir Miroslavo Benderkos kapinėse 13 val. šv. Mišios su procesija;

Mirusiųjų sudėtinės Okvatos intencijos bus rašomos bažnyčios gale

Skelbimai bus patalpinami parapijos skelbimų lentoje ir www.miroslavoparpaija.lt , svetainėje kur yra Santaikos parapijos puslapis;

 

Pagarbiai klebonas                    kun. dr. Miroslav Dovda