Šiokiadienį šv. Mišios 17.00 val. jei bus užsakytos;

Šeštadieniais šv. Mišios nuolat 12.00 val.

Sekmadienį šv. Mišios vyks 10.30 val.;

Intencijos yra skelbiamos interneto svetainei ir skelbimų lentoje jei bus iš anksto užsakytos; Prašome iš anksto planuoti  šv. Mišias;

(Dėl mažo skaičiaus intencijų nėra parapijoje Sudėtinių šv. Mišių)

Skelbimai bus patalpinami parapijos skelbimų lentoje ir www.miroslavoparpaija.lt , svetainėje kur yra Santaikos parapijos puslapis;

 

Pagarbiai klebonas                    kun. dr. Miroslav Dovda