1. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčią, kitaip tariant tiems, kurie laikosi bažnyčios įsakymų. Nelankantys bažnyčios, bent 3 mėnesius iki santuokos privalo vykdyti Bažnyčios įsakymus, dalyvauti šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą. Planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje, registruotis reikia bent 5 mėnesius iki jos. Jaunavedžiai privalo turėti visus įkrikščioninimo sakramentus.
 2. Planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galima rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą. Krikšto tėvais gali būti gyvenantys bažnyčios palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai. Jei krikšto tėvai ne mūsų parapijiečiai, jie privalo dokumentaliai įrodyti, jog gali būti krikšto tėvais. PATVIRTINIMO DOKUMENTAI: Sutvirtinimo pažyma, bažnytinės santuokos pažyma, klebono raštas, jog yra praktikuojantis katalikas.
 3. Norintys iki Mišių susirinkti rožiniui, prašome informuoti kleboną, kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 4. Užsakytų šv. Mišių intencija yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 5. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros: Artuma, Magnificat, Žodis… Yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės.
 6. Zakristijoje turime žvakių su LED efektais, taip pat įprastinių žvakių su mūsų bažnyčios atvaizdu.
 7. Jau galima planuoti 2020 metų kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 8. Parapijai reikalingi atsakingi, nebijantys įsipareigojimų žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą, kurios kol kas neturime. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Apsisprendusieji turi kreiptis į kleboną. Tarybos narių ir aktyvo susitikimas vyks po karantino.
 9. Parapijoje yra kuriama vyrų maldos grupelė, susidomėjusius prašome kreiptis į Povilą Gražulį ar Arūną Bartkevičių.
 10. Pirmos Komunijos bei Sutvirtinimo vaikai yra kviečiami susitarus atsiskaityti ir pabaigti teorinį pasiruošymą. (Dėl atvykimo reikia susitarti su klebonu)
 11. Vaikų šv. Komunija vyks kai vaikai baigs atsiskaitymus.  Gegužės 24 d. po 9.00 val. Mišių kviečiami I Komunijos tėvai susitikimui aptarti ir nuspręsti kada ir kaip vyks vaikų Komunija.
 12. Sutvirtinimo data bus paskelbta po karantino…
 13. Nuo birželio 1 iki 8 oktava maldų už gyvuosius ir mirusius tėvus, intencijos rašomos bažnyčios gale;