Klebonas budi

 • Klebonas budi nuo 11.00 iki 14.00 val. darbo dienomis.
 • Sekmadienį prieš arba po šv. Mišių klebonas yra zakristijoje.
 • Nuo sekmadienio 14 val. iki pirmadienio vakaro, klebono laisva diena. Tą diena nėra šv. Mišių.
 • Kitu laiku neradus prašome skambinti tel: +370 671 89770
 • Klebonui išvykus jį pavaduoja kun. Egidijus Juravičius, jo tel: +370 614 11885

Pamaldų laikas

Pirmadienį nėra Mišių
Antradienį - penktadienį 18.00 val.
Šeštadienį 10.00 val.
Sekmadienį 8.30 val ir 12.00 val.

Skelbimai

Miroslavo Švč. Trejybės parapijos skelbimai

1,2 proc. parama

Paremti parapiją galite labai paprastu būdu – pasinaudodami įstatymo suteikta teise dalį (iki 1,2%) sumokėto GPM skirdami Miroslavo Švč. Trejybės parapijai.

Aktuali informacija!

Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena; Parapijoje pirmadieniais nėra šv. Mišių išskyrus šventės ir Oktavos.
Darbas mokykloje: Trečiadienį nuo 8.00 ii 13.00 val; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 13 iki vakarinių Mišių arba po jų. Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00. Vasaros metu grafikas  bus keičiamas  o pasikeitimai bus skelbiami sekmadienį  po Mišių.

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį po vakaro 18.00 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija;

Norintis gauti reikalinga pažymą (pvz. krikšto…) privalo iš anksto suderinti atvykimo laiką ir asmeniškai atvykti ją atsiimti sutartu laiku.

Parapijoje išpažinties klausoma bent pusę valandos iki šv. Mišių, 5 min. iki Mišių jau išpažinties neklausoma nes kunigas  eina ruoštis Mišioms tad norintis atlikti išpažinties prašome atvykti laikų.

Liepos 15-25 d. klebono nebus.

 Esant svarbiems reikalams, kaip laidotuvės, prašau kreiptis į

kun. Egidijų +37061411885,

Esant reikalui galima prašyti kito kunigo. Pvz.  kun. Renaldo tel.: +37065833233, arba kun. Valdą tel.: +37061118870.

 Miroslavo parapija ieško vargonininko, dėl darbo kreiptys pas kleboną.

NAUJAS PAMALDŲ LAIKAS

Pirmadieniais parapijoje Mišių nėra.

SEKMADIENĮ ŠV. MIŠIOS RYTO 8.30 VAL; ir  12.00 Val.;

10.30 ŠV. MIŠIOS SANTAIKOS BAŽNYČIOJE

Pamaldų transliacijos adresas:   https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug

Transliacija vyks: tik prašant;

Apie bažnyčią ir parapiją

Šiandien Miroslavo parapija jungia 34 kaimus. Jos teritorija tęsiasi nuo Talokių kaimo iki Lazdijų rajono, nuo Nemuno iki Obelijos ežero. Parapijos teritorijoje yra įsikūrusios 7 sodų bendrijos, kuriose vis daugiau yra gausiai gyvenančių šeimų. Parapija glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, Miroslave esamais globos senelių namais, gimnazija. 

Miroslavo parapijoje dirbę kunigai

1744 – 1763
1763-1888
1866 – 1888
1888 – 1890
1890 – 1903
1903 – 1922
1922 – 1925
1925 – 1938
1938 – 1944
1944 – 1949
1950
1951 – 1963
1963 – 1977
1977 – 1997
1997 – 2015
2015 ir dabar

1744 – 1763

Pirmas parapijos kunigas kun. Motiejus Chorodovskis

1763-1888

Kunigai Marijonai nuo 1763 – iki kun. Latvinsko 1888m.;

1866 – 1888

Vincentas Latvinskis klebonas 1866 – 1888 (mirė Miroslave);

Vikarai:

 • pradžioje palikti vienuoliai marijonai iki 1875 m., Tomas Gegužinskas ir Mikalojus Volungevičius
 • kun. Simonas Strungis 1875 – 1882 (mirė Miroslave)
 • kun. Tomas Pečilauskas 1875 – 1879
 • kun. Antanas Kudirka 1879 – 1888 (mirė Miroslave)
 • kun. Vincentas Kaunas 1883 – 1887 (mirė Miroslave)
 • kun. Jurgis Masionis 1887 – 1888

1888 – 1890

Kun. Simonas Račiūnas klebonas 1888 – 1890

Vikarai:

 • kun. Simonas Pautienius (Pautienis) 1888 – 1889
 • kun. Motiejus Oleka 1889 – 1891

1890 – 1903

Kun. teol. mgr. Antanas Radzinskis (Radžiūnas) klebonas 1890 – 1903 (mirė Miroslave)

Vikarai:

 • kun. Antanas Slivinskas 1891 – 1893;
 • kun. Juozapas Jakštys 1892 – 1893
 • kun. Lukas Staugaitis 1893 – 1895
 • kun. Juozapas Karužas 1893 – 1895
 • kun. Kazimieras Stankaitis 1895 – 1910
 • kun. Simonas Varkala 1895 – 1899
 • kun. Juozapas Liorenta 1899 – 1902

1903 – 1922

Kun. kan. Baltramiejus Smolenskas (Smolenskis) klebonas 1903 – 1922

Vikarai:

 • kun. Petras Radzinskis (Radžiūnas) 1902 – 1905
 • kun. Juozapas Katilius 1905 – 1907
 • kun. Antanas Eidukevičius 1907 – 1911
 • kun. Vincentas Dumčius 1911 – 1919
 • kun. Juozas Lelešius 1911 – 1922

1922 – 1925

Kun. Vincentas Paulionis klebonas 1922 – 1925

vikaras kun. Antanas Vebeliūnas 1922 – 1927

1925 – 1938

Kun. Juozas Lelešius klebonas 1925 – 1938

vikarai:

 • kun. Teofilius Burokas 1927 – 1928
 • kun. Andrius Senkus 1928 – 1932
 • kun. Vincas Padolskis 1932 – 1935
 • kun. Juozas Mačiulaitis 1935 – 1938
 • kun. Jonas Kružikas 1936 – 1938

1938 – 1944

Kun. Stanislovas Mikelkevičius klebonas 1938 – 1944

Vikarai:

 • kun. Antanas Šukevičius 1939 – 1940
 • kun. Kazys Miliauskas 1941 – 1944
 • kun. Viktor Zavadski 1942 – 1943 (Vilniaus vyskupijos)

1944 – 1949

Kun. Antanas Šilingas klebonas 1944 – 1949

Vikarai:

 • kun. Antanas Aleksandravičius 1944 – 1949
 • kun. Klemensas Kačergius 1948 – 1950

1950

Kun. Juozas Aleksa klebonas 1950, dar vieneriems metams Miroslave paliktas altaristu;

1951 – 1963

Kun. Jonas Maksvytis klebonas 1951 – 1963

 • Altaristas kun. Teofilius Burokas 1954 – 1955
 • Altaristas kun. Antanas Aleksandravičius 1956 – 1960
 • Altaristas kun. Antanas Zakaryza 1960 – 1965
 • Vikaras kun. Pranas Perlaitis 1960 (Miroslave vikaravo tik 4 mėnesius)

1963 – 1977

Kun. Albinas Jaudegis klebonas 1963 – 1977

Vikarai:

 • kun. Alfonsas Svarinskas 1965 – 1970
 • kun. Bronius Pužas 1970 – 1972
 • kun. Vytautas Būdas 1972 – 1974
 • kun. Urbonas 1974 – 1977
 • kun. Alfredas Vanagas 1974 – 1976

1977 – 1997

Kun. kan. Jonas Baranauskas klebonas 1977 – 1997

1997 – 2015

Kun. Antanas Matusevičius klebonas 1997 – 2015

Vikarai:

 • kun. Arnas Abraitis 2003 – 2006
 • kun. Jonas Povilaitis 2007 – 2010

2015 ir dabar

Kun. dr. Miroslav Dovda klebonas nuo 2015 ir dabar.

(Nuo 2015 m. neetatinis klebono vikaras kun. Egidijus Jurevičius)

Parapijos rekvizitai

Miroslavo Švč. Trejybės parapija

Vienuolyno 2a, Miroslavas, LT-64235 Alytaus r.
Parapijos kodas: 191290023 

Tel. +370 315 66399
+370 671 89770 (darbo)
+48663063286 (jei esu Lenkijoje)

El. paštas: miroslavoparapija@gmail.com
miroslav@autograf.pl

Luminor Bank AS

LT834010051003386627 - parapijos sąskaita aukoms už šv. Mišias
LT574010040900091165 - parapijos sąskaita visoms aukoms

 

Tarnaujantys parapijai...

kun. t. lic. teol. dr. Miroslav Dovda

Miroslavo parapijos klebonas

Tel. +370 687 56093
+370 671 89770 (darbo)
+48663063286 (jei esu Lenkijoje)
skype: mirek6812
miroslavoparapija@gmail.com
miroslav@autograf.pl

Robertas Berškys

Zakristijonas

Tel. +370 610 68732

Algimantas Dabašinskas

Suaugusiųjų choro vadovas

Tel. +370 686 97407                        El.paštas: maestro@erdves.lt

Agnė Bartkevičienė

Vaikų ir jaunimo choro vadovė

Tel. +370 659 20710                         El.paštas: maestro@erdves.lt

Apie jaunus žmones bažnyčioje: „Noriu, kad pasistengtumėte, jog jūsų vyskupijose jus išgirstų. Noriu, kad triukšmas pasklistų. Noriu, kad bažnyčia išeitų į gatves. Noriu, kad priešintumės viskam, kas pasaulietiška, statiška, patogu, viskam, kas susiję su dvasininkija, viskam, kas galėtų mus priversti užsidaryti savyje.“ (Pasaulio jaunimo diena, 2013-ųjų liepos 25 d.).

Popiežius Pranciškus

Šv. Mišių intencijos

< liepos 2024 >
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienisŠeštadienisSekmadienis
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Miroslavo Švč. Trejybės parapija

Jaunimo dienos ir šeimos centras

Parapijoje veikia Jaunimo dienos ir šeimos centras. Norintys įsijungti į veiklą, savanoriauti, yra laukiami. Jūsų laukia daug malonių staigmenų, piligriminės kelionės, šaunus vakarai, kino seansai...

Caritas

Miroslavo parapijos Caritui vadovauja ponia Daiva. Caritas vykdo labdaringą darbą. Norintys gauti Carito pagalbą arba per Caritą suteikti pagalbą stokojantiems, prašome kreiptis tel. +37067077377 arba pas kleboną.

Piligrimų namai

Miroslavo Švč. Trejybės parapija kviečia atvykti rekolekcijoms ar šiaip pabėgti nuo miesto šurmulio. Mūsų buvusio vienuolyno pastate turime pilnai įrengtus 5 kambarius kuriuose galime priimti iki 20 žmonių, vasara iki 40 žmonių. Galima apsistoti ir grupėmis. Šalia parapijos namų įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės. Yra du tvenkiniai, kuriuose galima maudytis ir žvejoti. Išsamesnė informacija pas kleboną.

Prapija įkurta
Pašventinti nauji vargonai
+
Gyventojų skaičius parapijoje
+
Tikinčiųjų skaičius parapijoje

Iki Šv. Kalėdų liko

 • 00Dienos
 • 00Valandos
 • 00Minutės
 • 00Sekundės

Parašykite mums

Mišių užsakymai, klausimai, informacija ir t. t.