1744 – 1763

Pirmas parapijos kunigas kun. Motiejus Chorodovskis