1890 – 1903

Kun. teol. mgr. Antanas Radzinskis (Radžiūnas) klebonas 1890 – 1903 (mirė Miroslave)

Vikarai:

  • kun. Antanas Slivinskas 1891 – 1893;
  • kun. Juozapas Jakštys 1892 – 1893
  • kun. Lukas Staugaitis 1893 – 1895
  • kun. Juozapas Karužas 1893 – 1895
  • kun. Kazimieras Stankaitis 1895 – 1910
  • kun. Simonas Varkala 1895 – 1899
  • kun. Juozapas Liorenta 1899 – 1902