1951 – 1963

Kun. Jonas Maksvytis klebonas 1951 – 1963

  • Altaristas kun. Teofilius Burokas 1954 – 1955
  • Altaristas kun. Antanas Aleksandravičius 1956 – 1960
  • Altaristas kun. Antanas Zakaryza 1960 – 1965
  • Vikaras kun. Pranas Perlaitis 1960 (Miroslave vikaravo tik 4 mėnesius)