Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena; Darbas mokykloje: antradienis ir trečiadienis: 8.45-10.00 mokykloje pamokos; ketvirtadienis: 7.45-10.45 mokykloje; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 11 iki vakarinių MIšių arba po jų su sąlygą, kad dienos metų dar nėra kokių laidotuvių ar ligonio lankymo. Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00.

Parapijai reikalinga vargonininkas nuolatiniam darbui,  kandidatai  kviečiami susitikti su klebonų.

Naujas pamaldu laikas

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Parapijos tarybos, aktyvo sekantis susirinkimas vyks, kada taryba ir aktyvas sugebės susirinkti ir nuspręs aktyviai įsijungti  į parapijos gyvenimą, ir laiką suderins su klebonų.

Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją:

https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug