Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena, tad  tą diena nėra parapijoje šv. Mišių; Darbas mokykloje: Trečiadienį  nuo 8 iki 13 val; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 11 iki vakarinių Mišių arba po jų su sąlygą, kad dienos metų dar nėra kokių laidotuvių ar ligonio lankymo. tad neprisiskambinus  reikia skambinti pakartotinai  po kiek laiko.  Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00.

Miroslavo/Santaikos parapijų 2024 m. Velykų šventimo laikas:

 

Miroslavo parapijos:

Verbų sekmadienis:  8.30 ir 12.00 val.

Didį Ketvirtadienį šv. Mišios 18.00 val.

Didį  penktadienį Kryžiaus pagerbimo pamaldos 18.00 val.

Velyknakčio liturgija 20.00 val.

Velykų Ryto 8.00 val.

Velykų 2 dieną 8.30 val.

 

Santaikos parapijos:

Verbų sekmadienis:  10.30 val.

Didį Ketvirtadienį šv. Mišios 17.00 val.

Didį  penktadienį Kryžiaus pagerbimo pamaldos 17.00 val.

Velyknakčio liturgija 17.00 val.

Velykų Ryto 10.30 val.

Velykų 2 dieną 10.30 val.

 

Parapijai reikalinga vargonininkas nuolatiniam darbui,  kandidatai  kviečiami susitikti su klebonų.

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį po vakaro 18.00 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija;

Norintis gauti reikalinga pažymą (pvz. krikšto…) privalo iš anksto suderinti atvykimo laiką ir asmeniškai (dėl duomenų apsaugos įstatymo) atvykti ją atsiimti sutartu laiku.

Naujas pamaldu laikas

Pirmadieniais parapijoje nėra šv. Mišių. (nebent tai Oktavos laikas arba šventė išpuola)

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Parapijoje išpažinties klausoma bent pusę valandos iki šv. Mišių, 5 min. iki Mišių jau išpažinties neklausoma nes kunigas  eina ruoštis Mišioms tad norintis atlikti išpažinties prašome atvykti laikų.

Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją:

https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug