Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena, tad  tą diena nėra parapijoje šv. Mišių; Darbas mokykloje: antradienis ir trečiadienis: 8.45-10.00 mokykloje pamokos; ketvirtadienis: 7.45-10.45 mokykloje; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 11 iki vakarinių Mišių arba po jų su sąlygą, kad dienos metų dar nėra kokių laidotuvių ar ligonio lankymo. tad neprisiskambinus  reikia skambinti pakartotinai  po kiek laiko.  Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00.

Parapijai reikalinga vargonininkas nuolatiniam darbui,  kandidatai  kviečiami susitikti su klebonų.

Balandžio 1 d. po vakaro 18.00 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija, po kurios  kviečiame į parapijos namus pokalbiui apie parapijos ateitį;

Balandžio 2 d. nuo 12.00 val kviečiame į talką  parapijos teritorijos tvarkymui prieš  artėjančią šventę;

 

Naujas pamaldu laikas

Pirmadieniais parapijoje nėra šv. Mišių. (nebent tai Oktavos laikas arba šventė išpuola)

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Parapijos tarybos, aktyvo  susirinkimas vyks, kada taryba ir aktyvas sugebės susirinkti ir nuspręs aktyviai įsijungti  į parapijos gyvenimą, ir laiką suderins su klebonų, kol kas tenka apgailestauti  bet neturime aktyvios  tarybos ir jos veiklos. Kol bendruomenė yra abejinga klebonui teks sprendimus priimti  savarankiškai;

Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją:

https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug