Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena, tad  tą diena nėra parapijoje šv. Mišių; Darbas mokykloje: Trečiadienį  nuo 8 iki 13 val; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 11 iki vakarinių Mišių arba po jų su sąlygą, kad dienos metų dar nėra kokių laidotuvių ar ligonio lankymo. tad neprisiskambinus  reikia skambinti pakartotinai  po kiek laiko.  Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00.

Skelbimai:    

 1. Sudaromas kalėdojimo grafikas, kaimo ar gatvės atstovas suderina su klebonų laiką ir dieną bei namų skaičių;
 2. Kviečiame švęsti Naujus metus parapijoje, Šv. Mišios 23.00 val.
 3. Kučių vakaro šv. Mišios gruodžio 24 d.: Santaikoje 19.00 val.; Miroslave – 21.00 val.
 4. Kalėdų I dienos šv. Mišios: 8.00 ir 12.00 val. ir 10.30 Santaikoje;
 5. Kalėdų II dienos šv. Mišios: 8.30 ir 10.30 Santaikoje;
 6. Gruodžio 27 d. šv. Jono Evangelisto Mišiose bus šventinamas vynas;
 7. Gruodžio 28 ir 29 dienomis šv. Mišių nebus;
 8. Gruodžio 31 d. 10.00 Miroslave ir 12.00 Santaikoje o padėkos Mišios,  kurios vyks  23.30 val. Miroslave;
 9. Sausio 1 d. sekmadienį šv. Mišios vyks Santaikoje 10.30 val. o Miroslave tik 12.00  val.;
 10. Sausio 1-7 dienomis klebono nebus, jį pavaduoja kun. Egidijus Jurevičius;
 11. Dar galima sausio ir vasario mėnesiams derinti kalėdojimą, jei nebus norinčiu vėliau lankymo nebus;
 12. Palaimintų Kristaus gimimo švenčių parapijos bendruomenei;

Parapijai reikalinga vargonininkas nuolatiniam darbui,  kandidatai  kviečiami susitikti su klebonų.

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį po vakaro 18.00 val. Mišių Švč. Sakramento adoracija;

Norintis gauti reikalinga pažymą (pvz. krikšto…) privalo iš anksto suderinti atvykimo laiką ir asmeniškai (dėl duomenų apsaugos įstatymo) atvykti ją atsiimti sutartu laiku.

Naujas pamaldu laikas

Pirmadieniais parapijoje nėra šv. Mišių. (nebent tai Oktavos laikas arba šventė išpuola)

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją:

https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug