Parapijai reikalinga vargonininkas nuolatiniam darbui,  kandidatai  kviečiami susitikti su klebonų.

Naujas pamaldu laikas

 Naujas pamaldų laikas sekmadienį: Ryto šv. Mišios  prasideda 8.30 val; 10.30 šv. Mišios Santaikos bažnyčioje ir kol kas 12.00 val Suma Miroslave;

Planuojantis pašventini paminklą, laiką suderinti su klebonu turi bent savaitę prieš tai.

Parapijos tarybos, aktyvo sekantis susirinkimas vyks, kada taryba ir aktyvas sugebės susirinkti ir nuspręs aktyviai įsijungti  į parapijos gyvenimą, ir laiką suderins su klebonų.

Jau galima šiuo adresu stebėti  Mišių transliaciją:

https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug

Tridienio ir Velykų Oktavos PAMALDŲ LAIKAS:

ketvirtadienį 18.000 val.; penktadienį 18.00 val. Velyknakčio šeštadienio liturgija 20.00 val.Velyknakčiui prašome atnešti savo vandens, bus pašventintas kartu su jūsų atneštu maistu.

Velykų ryto sekmadienį 8.00 val. Velykų antrą dieną pirmadienį 8.30 val.

Balandžio 6 d. šv. Mišios 12.00 val. (balandžio 7 ir 8 dienomis  šv. Mišių nebus) toliau pamaldos įprastą tvarką.