Miroslavo parapijos Caritui vadovauja ponia Daiva. Caritas vykdo labdaringą darbą. Norintys gauti Carito pagalbą arba per Caritą suteikti pagalbą stokojantiems, prašome kreiptis tel. +37067077377 arba pas kleboną.