Antradienį – penktadienį 18.00 val.

Šeštadienį 10.00 val. (9.00 val. pagal poreikį rožinio malda)

Sekmadienį 8.30.00 val ir 12.00 val.

Antrą mėnesio penktadienį šv. Mišios 10.00 val. Miroslavo senelių namuose.

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio penktadieniais   po 18 val. šv. Mišių.

Kryžiaus keliai Gavėnios metu: penktadienį: 17.15 val. ir sekmadienį: 11.15 val.

Spalio mėnesio rožinio malda darbo dienomis po šv. Mišių. Šeštadienį po 10.00 val. šv. Mišių. Sekmadienį po 12.00 val Mišių.

 

Kūčių vakaro šv. Mišios gruodžio 24 d.: 21.00 val.

Kalėdų I dienos šv. Mišios: 8.00 val. ir 12.00 val.

Kalėdų II dienos šv. Mišios: 8.30.

 

Velyknakčio liturgija 20.00 val.

Velykų ryto šv. Mišios 8.00 val.

Velukų II dienos šv. Mišios 8.30 val;