Dirbantis yra kviečiami skirti 1,2 % pajamų savo parapijos  bažnyčiai ir tokiu būdu prisidėti neatvėrus piniginės prie savo  parapijos išlaikymo. rekvizitai: parapijos kodas: 191290219

Šv. Antano atlaidus švęsime birželio 19 d. 10.30 val. Vyks procesija. 

Šiokiadienį šv. Mišios 17.00 val. jei bus užsakytos;

Šeštadieniais šv. Mišios nuolat 12.00 val.

Sekmadienį šv. Mišios vyks 10.30 val.;

Intencijos yra skelbiamos interneto svetainei ir skelbimų lentoje jei bus iš anksto užsakytos; Prašome iš anksto planuoti  šv. Mišias;

(Dėl mažo skaičiaus intencijų nėra parapijoje Sudėtinių šv. Mišių)

Tridienio pamaldų tvarka: Did. ketvirtadienį šv. Mišios 16.30 val.; Did Penktadienį pamaldos 16.30 val.; Velyknakčio liturgija 16.30 val.; Velykų ryto ir Velykų pirmą dieną šv. Mišios 10.30 val.

Balandžio 5 d. šv. Mišios 10.30 val.; Balandžio 6d.: 17.00 val. (Toliau pagal  įprastą tvarką)

 

Skelbimai bus patalpinami parapijos skelbimų lentoje ir www.miroslavoparpaija.lt , svetainėje kur yra Santaikos parapijos puslapis;

 

Pagarbiai klebonas                    kun. dr. Miroslav Dovda