Dirbantis yra kviečiami skirti 1,2 % pajamų savo parapijos  bažnyčiai ir tokiu būdu prisidėti neatvėrus piniginės prie savo  parapijos išlaikymo. rekvizitai: parapijos kodas: 191290219

Kristaus Karaliaus titulinius atlaidus švęsime lapkričio 26 d. 10.30 val. Vyks procesija. 

Šiokiadienį šv. Mišios 17.00 val. jei bus užsakytos;

Šeštadieniais šv. Mišios nuolat 12.00 val.

Sekmadienį šv. Mišios vyks 10.30 val.;

Intencijos yra skelbiamos interneto svetainei ir skelbimų lentoje jei bus iš anksto užsakytos; Prašome iš anksto planuoti  šv. Mišias.

(Dėl mažo skaičiaus intencijų nėra parapijoje Sudėtinių šv. Mišių)

Parapijoje išpažinties klausoma bent pusę valandos iki šv. Mišių, 5 min. iki Mišių jau išpažinties neklausoma nes kunigas  eina ruoštis Mišioms tad norintis atlikti išpažinties prašome atvykti laikų. Ypač iš anksto pasirūpinkime Advento išpažintimi neatidėliojant paskutinei sekundei.

 

Skelbimai bus patalpinami parapijos skelbimų lentoje ir www.miroslavoparpaija.lt , svetainėje kur yra Santaikos parapijos puslapis;

 

Pagarbiai klebonas                    kun. dr. Miroslav Dovda