1. Klebono darbo grafikas: Pirmadienis – laisva diena, tad parapijoje nėra šv. Mišių; Darbas mokykloje: Trečiadienį nuo 8.00 iki 13.00 val; Darbo dienomis nuo 16.30 iki 18.45 klebonas bažnyčiose tad prašome kaip ir pamokų laikų neskambinti, nes nebus galimybės prisiskambinti. Telefonų  galima skambinti nuo 13 iki vakarinių Mišių arba po jų su sąlygą, kad dienos metų dar nėra kokių laidotuvių ar ligonio lankymo. Galima skambinti vakarais nuo 19.00 iki 23.00. Vasaros metu grafikas gali keistis ir bus skelbiamas tik sekmadieniais Mišių metų.

 1. Parapija ieško  nuolatiniam darbui vargonininką, norintis šiai tarnystei kviečiami susitikimui su klebonu;
 2. Parapijoje išpažinties klausoma bent pusę valandos iki šv. Mišių, 5 min. iki Mišių jau išpažinties neklausoma nes kunigas  eina ruoštis Mišioms tad norintis atlikti išpažinties prašome atvykti laikų.

Skelbimai:    

 1. Birželio 2 d. švenčiame Kristaus Kūno ir   Kraujo šventę; Taip pat pradedame Oktavos  intencijos už gyvus ir mirusius tėvus. Intencijos rašomos bažnyčios gale.   Tą dieną šv. Mišios Miroslave vyks 8.30 val. po Mišių iškilminga švč. Sakramento procesija 4 altorių aplink bažnyčios.  Miroslave  tą dieną  12.00 val šv. Mišių nebus. Kviečiame atvykti ryte.

  10.30 val. Šv. Mišios su procesija vyks Santaikos  bažnyčioje.

  Birželio 16 d. turime Šv. Antano atlaidus Santaikos  parapijoje. Tą dieną Miroslave taip pat  šv. Mišios  bus tik 8.30 val.

  Miroslavo parapija ieško vargonininko, dėl darbo kreiptys pas kleboną.

  NAUJAS PAMALDŲ LAIKAS

  Pirmadieniais parapijoje Mišių nėra.

  SEKMADIENĮ ŠV. MIŠIOS RYTO 8.30 VAL; ir  12.00 Val.;

  10.30 ŠV. MIŠIOS SANTAIKOS BAŽNYČIOJE

 2. Norintis gauti reikalinga pažymą (pvz. krikšto…) privalo iš anksto suderinti atvykimo laiką ir asmeniškai atvykti ją atsiimti sutartu laiku.
 3. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčią, kitaip tariant tiems, kurie laikosi bažnyčios įsakymų. Nelankantys bažnyčios, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus savo parapijos atžvilgių, dalyvauja šv. Mišiose ir tada gaus leidimą. Planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje, registruotis reikia bent 5 mėnesius iki jos. Jaunavedžiai privalo turėti visus įkrikščioninimo sakramentus.
 4. Planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galima rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą. Krikšto tėvais gali būti gyvenantys bažnyčios palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai. Jei krikšto tėvai ne mūsų parapijiečiai, jie privalo dokumentaliai įrodyti, jog gali būti krikšto tėvais. PATVIRTINIMO DOKUMENTAI: Sutvirtinimo pažyma, bažnytinės santuokos pažyma, klebono raštas, jog yra praktikuojantis katalikas.
 5. Norintys iki Mišių susirinkti rožiniui, prašome informuoti kleboną, kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto, bent savaitę iki to laiko.
 6. Užsakytų šv. Mišių intencija yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min); Tad prašome ne vėluoti į. šv. Mišias
 7. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros: Artuma, Magnificat, Žodis… Yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės.
 8. Jau galima planuoti 2024 metų kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 9. Parapijai reikalingi atsakingi, nebijantys įsipareigojimų žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą, kurios kol kas neturime. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Apsisprendusieji turi kreiptis į kleboną. Tarybos narių ir aktyvo susitikimas vyks kada pavyks realiai susirinkti tarybai.