2015 ir dabar

Kun. dr. Miroslav Dovda klebonas nuo 2015 ir dabar.

(Nuo 2015 m. neetatinis klebono vikaras kun. Egidijus Jurevičius)