2015 ir dabar

  • Post author:
  • Post category:

Kun. dr. Miroslav Dovda klebonas nuo 2015 ir dabar. (Nuo 2015 m. neetatinis klebono vikaras kun. Egidijus Jurevičius)

Continue Reading 2015 ir dabar

1997 – 2015

  • Post author:
  • Post category:

Kun. Antanas Matusevičius klebonas 1997 - 2015 Vikarai: kun. Arnas Abraitis 2003 - 2006 kun. Jonas Povilaitis 2007 - 2010

Continue Reading 1997 – 2015

1963 – 1977

  • Post author:
  • Post category:

Kun. Albinas Jaudegis klebonas 1963 - 1977 Vikarai: kun. Alfonsas Svarinskas 1965 - 1970 kun. Bronius Pužas 1970 - 1972 kun. Vytautas Būdas 1972 - 1974 kun. Urbonas 1974 -…

Continue Reading 1963 – 1977

1951 – 1963

  • Post author:
  • Post category:

Kun. Jonas Maksvytis klebonas 1951 - 1963 Altaristas kun. Teofilius Burokas 1954 - 1955 Altaristas kun. Antanas Aleksandravičius 1956 - 1960 Altaristas kun. Antanas Zakaryza 1960 - 1965 Vikaras kun.…

Continue Reading 1951 – 1963

1950

  • Post author:
  • Post category:

Kun. Juozas Aleksa klebonas 1950, dar vieneriems metams Miroslave paliktas altaristu;

Continue Reading 1950